Tēma: Statistika

Ģenerālkopa un izlase

Video saturs:
 • ģenerālkopa
 • izlase, reprezentatīva nejauša izlase,
 • aprakstošā un secinošā statistika

Vidējās vērtības

Video saturs:
 • vidējais aritmētiskais
 • mediāna
 • moda

Biežuma tabula

Video saturs:
 • biežuma tabula izveidošana
  • biežums, uzkrātais biežums, relatīvais biežums
 • aprēķini, izmantojot biežuma tabulu

Datu attēlošana

Video saturs:
 • poligons,
 • histogramma jeb stabiņu diagramma.

Datu izkliedes mēri

Video saturs:
 • amplitūda,
 • variance (dispersija),
 • standartnovirze

Korelācija

Video saturs:
 • korelācijas diagramma,
 • korelācijas koeficients,
 • korelācijas tabula,
 • korelācija un cēloņsakarības.

Normālsadalījums

Video saturs:
 • kas ir normālsadalījums un kā tas veidojas,
 • kas ir zināms par normālsadalījumu,
 • kā tas izskatās dzīvē.
Simulāciju izveide aprakstīta video "Datora izmantošana statistikā".

Datora izmantošana statistikā

Video saturs:
 • dažādas statistikas funkcijas,
 • varbūtību simulācijas izveide.
Izveidotās simulācijas izmantotas video "Normālsadalījums".

Izskatās, ka Tu izmanto novecojušu pārlūkprogrammu vai esi izslēdzis JavaScript, vai lapa vienkārši lēni lādējas. Diemžēl mums pietrūkst resursu, lai atbalstītu visas iespējamās pārlūkprgorammas, tāpēc lapas funkcionalitāte Tev šoreiz ir būtiski ierobežota. Uzzini vairāk par modernām pārlūkprogrammām un labāku internetu whatbrowser.org.