Atslēgvārds:

cos(x) = a un arccos(a)

Šajā video:
 • cos(x) = 1/2;
 • cos(x) = -√3/2;
 • cos(x) = 1;
 • cos(x) = 0;
 • cos(x) = 0,4 (un arccos(0,4));
 • cos(x) = -0,3 (un arccos(-0,3));
 • cos(x) = 1,2.

Sin un cos vienības riņķī

Šajā video:
 • vienības riņķa un sin, cos saistības izklāsts,
 • sin un cos zīmes noteikšana vienības riņķī.

Sin un cos vienības riņķī - piemēri

Šajā video - salīdzini:
 • sin30° un 0,
 • cos120° un 0,
 • sin20° un sin70°,
 • cos20° un cos70°,
 • cos(π/6) un sin(7π/6),
 • cos(2π/3) un sin(5π/6),
 • sin(-2π/3) un sin(4π/3),
 • sin190° - sin10° un 0,
 • cos100° - cos200° un 0,
 • sin1 · cos2 un 0,
 • sin3 un 1.

sinx = a atrisinājumi

Šajā video:
 • ko nozīmē atrisināt trigonometrisku vienādojumu,
 • sinx = 1/2,
 • sinx = -√3/2,
 • sinx = 1,
 • sinx = 0,
 • sinx = -1,2.

sin(x) = a un arcsin(a)

Šajā video:
 • kas ir arcsin(a);
 • arcsin(a) grafiks;
 • sinx = 1/2;
 • sinx = 0,4;
 • sinx = -0,7;
 • sinx = -2.

tg un ctg vienības riņķī

Šajā video:
 • tg un ctg definīcijas vispārinājums vienības riņķī,
 • tg un ctg vērtību nolasīšana vienības riņķī,
 • tg un ctg definīcijas apgabals (argumenta ierobežojumi).

tg un ctg vienības riņķī - piemēri

Šajā video - salīdzini:
 • tg30° un 0,
 • ctg100° un 0,
 • tg(-π/6) un 0,
 • ctg(3π/4) un ctg(-π/4),
 • tg(7π/6) ⋅ ctg(5π/3) un 0,
 • tg(5π/4) un ctg(π/4),
 • tg60° un 1,
 • ctg60° un 1,
 • ctg190° un ctg220°,
 • tg270° un ctg180°.

tg un ctg vienības riņķī - zīmes

Šajā video - tg un ctg vērtības atkarībā no leņķa kvadranta.

Trigonometrijas pamatidentitāte - sin²α + cos²α = 1

Šajā video:
 • sin²α = (sinα)²,
 • vienādības sin²α + cos²α = 1 piemērs,
 • vienādības sin²α + cos²α = 1 pierādījums.

Trigonometrijas pamatidentitāte - sin²α + cos²α = 1 - piemēri

Šajā video:
 • Aprēķini:
  • sin²x + cos²x,
  • sin²x + cos²y,
  • sin²x + cos²2x,
  • sin²(2x+1) + cos²(2x+1),
  • 2sin²α + 2cos²α,
  • sin²α - sin²β + cos²α - cos²β + 1,
  • sinβ + cosβ,
 • Aprēķini cos²α, ja
  • sinα = ½,
  • sinα = ⅓,
 • Atrisini vienādojumu
  • sin²2x + cos²2x = 1,
  • sin²y + cos²y = ½,
  • sinα + cosα = 1.

Izskatās, ka Tu izmanto novecojušu pārlūkprogrammu vai esi izslēdzis JavaScript, vai lapa vienkārši lēni lādējas. Diemžēl mums pietrūkst resursu, lai atbalstītu visas iespējamās pārlūkprgorammas, tāpēc lapas funkcionalitāte Tev šoreiz ir būtiski ierobežota. Uzzini vairāk par modernām pārlūkprogrammām un labāku internetu whatbrowser.org.