Aprēķinu uzdevums - laivas peldēšana

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.