Biežuma tabula

Video saturs:

  • biežuma tabula izveidošana
    • biežums, uzkrātais biežums, relatīvais biežums
  • aprēķini, izmantojot biežuma tabulu