Tēma: Video krievu valodā

Vienādojumi un to sistēmas ar diviem mainīgajiem [krieviski, 9. klase]

Šajā video:

 • vienādojuma ar diviem mainīgiem atrisinājumi,
 • vienādojuma grafiks,
 • ekvivalenti pārveidojumi,
 • vienādojumu sistēmas atrisinājums.

Video latviešu valodā.

Vienādojumu sistēmas - ievietošanas paņēmiens - 1 [krieviski, 9. klase]

Šajā video:

 • \(\begin{cases} x + y = 6 \\ x = 2 \end{cases}\)
 • \(\begin{cases} x + 2y = 5 \\ x + y = 3 \end{cases}\)

Video latviešu valodā.

Vienādojumu sistēmas - ievietošanas paņēmiens - 2 [krieviski, 9. klase]

Šajā video:
 • \(\begin{cases} x + y = 6 \\ xy = 8 \end{cases}\)
 • \(\begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 8 \end{cases}\)
 • \(\begin{cases} x^2 + 4xy + 4y^2 = 1 \\ x + y = 0 \end{cases}\)

Video latviešu valodā.

Vienādojumu sistēmas - saskaitīšanas paņēmiens - 1 [krieviski, 9. klase]

Šajā video:

 • \(\begin{cases} x + y = 3 \\ -y = 1 \end{cases}\)
 • \(\begin{cases} x + 2y = 3 \\ x - 2y = 1 \end{cases}\)

Video latviešu valodā.

Vienādojumu sistēmas - grafiskais paņēmiens [krieviski, 9. klase]

Šajā video:

 • \(\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x - y = 1 \end{cases}\)
 • \(\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ xy = 0 \end{cases}\)
 • \(\begin{cases} x^2 + y^2 = 5^2 \\ xy = 0 \end{cases}\)

Iesaku noskatīties arī video par riņķa līnijas vienādojumu.

Šis video latviešu valodā.