Tēma: Kustība

Ātruma un ceļa noteikšana pēc ceļa grafika

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Ceļa un ātruma grafiku analīze

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Ceļa grafika zīmēšana

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Ātruma grafika zīmēšana

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Vidējā kustības ātruma aprēķināšana

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Rotācijas kustība - Londonas acs

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.
Izmantotā attēla autors Davis Staedtler, licence CC BY 2.0, attēls modificēts.

Frekvences aprēķināšana rotācijas kustībai

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Bremzēšanas ceļš

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Ātruma grafika izmantošana

Šajā video parādīts, kā, izmantojot ceļa grafiku var uzzināt automašīnas nobraukto ceļu un ātrumu, kā arī vidējo ātrumu visā kustības laikā. Skaties video no tās vietas, kas tev nepieciešama: 0:34 - cik lielu ceļu automašīna veica katrā posmā; 3:07 - automašīnas ātruma aprēķināšana katrā posmā; 6:38 - automašīnas vidējā ātruma aprēķināšana.

Grafika konstruēšana

Video pa soļiem izstāstīts, kā uzzīmēt ātruma grafiku. Patin video uz to vietu, kas tev nepieciešama: 0:24 - Kāpēc grafikā nav jāzīmē asis ar negatīvām vērtībām? 2:10 - Asu zīmēšana, apzīmējumu un mērvienību atlikšana. 3:06 - Iedaļu atlikšana uz asīm. 5:00 - Tabulas punktu atlikšana grafikā. 6:44 - Līknes zīmēšana un secinājumi. Video izmantots projekta "Dabaszinātnes un matemātika" izstrādāts uzdevuma piemērs.