Tēma: Siltuma procesi

Siltuma daudzuma aprēķināšana, vielu sildot

Cik liels siltuma daudzums nepieciešams, lai sasildītu 4kg ūdens no 25°C līdz 60°C?
Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Siltuma daudzuma aprēķināšana, vielu kausējot

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Temperatūras izmaiņas grafiks - divu vielu salīdzināšana

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Grafika analīze - ūdens sildīšana

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Grafika analīze - ūdens dzesēšana

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Eksperimenta rezultātu attēlošana siltuma grafikā

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Cietu vielu termiskā izplešanās

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Aprēķinu uzdevums - ledus sulas glāzē (sarežģīts)

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.