Tēma: Spēks un drošība

Dažādi spēki un to virzieni

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Spēku saskaitīšana - kopspēka atrašana

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Dinamometru rādījumu nolasīšana

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Arhimēda spēks

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Smaguma spēks

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Elastības spēks

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Berzes spēks

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.

Aprēķinu uzdevums - laivas peldēšana

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.