Tēma: Trigonometriskie vienādojumi un nevienādības

sinx = a atrisinājumi

Šajā video:
 • ko nozīmē atrisināt trigonometrisku vienādojumu,
 • sinx = 1/2,
 • sinx = -√3/2,
 • sinx = 1,
 • sinx = 0,
 • sinx = -1,2.

sin(x) = a un arcsin(a)

Šajā video:
 • kas ir arcsin(a);
 • arcsin(a) grafiks;
 • sinx = 1/2;
 • sinx = 0,4;
 • sinx = -0,7;
 • sinx = -2.

cos(x) = a un arccos(a)

Šajā video:
 • cos(x) = 1/2;
 • cos(x) = -√3/2;
 • cos(x) = 1;
 • cos(x) = 0;
 • cos(x) = 0,4 (un arccos(0,4));
 • cos(x) = -0,3 (un arccos(-0,3));
 • cos(x) = 1,2.

Trigonometrijas pamatidentitāte - sin²α + cos²α = 1

Šajā video:
 • sin²α = (sinα)²,
 • vienādības sin²α + cos²α = 1 piemērs,
 • vienādības sin²α + cos²α = 1 pierādījums.

Trigonometrijas pamatidentitāte - sin²α + cos²α = 1 - piemēri

Šajā video:
 • Aprēķini:
  • sin²x + cos²x,
  • sin²x + cos²y,
  • sin²x + cos²2x,
  • sin²(2x+1) + cos²(2x+1),
  • 2sin²α + 2cos²α,
  • sin²α - sin²β + cos²α - cos²β + 1,
  • sinβ + cosβ,
 • Aprēķini cos²α, ja
  • sinα = ½,
  • sinα = ⅓,
 • Atrisini vienādojumu
  • sin²2x + cos²2x = 1,
  • sin²y + cos²y = ½,
  • sinα + cosα = 1.