Ceļa un ātruma grafiku analīze

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.