Datu izkliedes mēri

Video saturs:

  • amplitūda,
  • variance (dispersija),
  • standartnovirze