Dažādi spēki un to virzieni

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.