Dinamometru rādījumu nolasīšana

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.