Eksperimenta rezultātu attēlošana siltuma grafikā

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.