Eksponentvienādojumi pamatformā

Uzmanību - c piemērā ir kļūda Vjeta teorēmas pielietojumā. Šim vienādojumam nav sakņu.