Fizikas eksāmens 12.klasēm 2012 - 2.daļa - 1.uzdevums - Impulss