Fizikas eksāmens 12.klasēm 2012 - 2.daļa - 2.uzdevums - Ideāla gāze