Fizikas eksāmens 12.klasēm 2012 - 2.daļa - 3.uzdevums - Mērierīce