Fizikas eksāmens 12.klasēm 2012 - 2.daļa - 6.uzdevums - Elektriskā lauka darbs