Fizikas eksāmens 12.klasēm 2012 - 2.daļa - 9.uzdevums - Planētu ātrumi