Fizikas eksāmens 2011 - 2.daļa - 9. jautājums

Uzmanību! Uzdevuma skaidrojumā ir ieviesusies kļūda. Temperatūrai mainās arī attiecība, atkarībā no tā, kādās mērvienībās to izsaka, tāpēc ir nepieciešams Celsija grādus pārvērst uz Kelvina grādiem. (Tas tāpēc, ka pārejot no Celsija grādiem uz Kelviniem nepieciešams pieskaitīt 273, taču pārejot citās skalās, piem. no kPa uz atm, no kubikmetriem uz litriem nepieciešams reizināt)