Fizikas eksāmens 2011 - 3.daļa - 3. jautājums

Šis video ir ļoti virspusējs un tikai dod idejas, kā pieiet šī uzdevuma risinājumam.