Fizikas eksāmens 2011 - testa daļa - 18. jautājums

Šis ir video, kurā kļūda ir izlabota.