Fizikas eksāmens 2011 - testa daļa - 20. jautājums