Frekvences aprēķināšana rotācijas kustībai

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.