Galvas rēķini - dalīšana

Šajā video apskatīti daži veidi, kā vienkāršot dalīšanu galvā. Izmantoti šādi piemēri:

  • 76 : 4,
  • 126 : 6,
  • 155 : 5,
  • 72 : 3,
  • 154 : 7,
  • 203 : 7.