Galvas rēķini - reizināšana

Šajā video apskatīti daži veidi, kā vienkāršot dalīšanu galvā. Izmantoti šādi piemēri:

  • 8 · 9,
  • 7 · 12,
  • 12 · 11,
  • 20 · 14,
  • 12 · 15,
  • 6 · 99,
  • 7 · 101.