Galvas rēķini - saskaitīšana un atņemšana

Šajā video apskatīti daži veidi, kā vienkāršot saskaitīšanu un atņemšanu galvā. Izmantoti šādi piemēri:

  • 25 + 43 + 15,
  • 29 + 19 + 21,
  • 27 + 39 - 7,
  • 48 + 16 - 28,
  • 51 - 29 - 11.
Balstoties uz pēdējo piemēru, tiek pārrunāta arī darbību secība.