Grafika analīze - ūdens dzesēšana

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.