Grafika analīze - ūdens sildīšana

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.