Grafiskais paņēmiens

Šajā video:

  • \(\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x - y = 1 \end{cases}\)
  • \(\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ xy = 0 \end{cases}\)
  • \(\begin{cases} x^2 + y^2 = 5^2 \\ xy = 0 \end{cases}\)

Iesaku noskatīties arī video par riņķa līnijas vienādojumu.

Šis video krievu valodā.