Iekšdedzes dzinēja darbība

Video ir kļūda skaidrojumā par adiabātisku procesu. Pareizs skaidrojums ir tāds, ka adiabātiskā procesā nenotiek siltuma apmaiņa ar apkārtējo vidi.

Šis video tiek izstrādāts ERAF projekta ietvaros un vēl tiks uzlabots. Lūdzu, ieraksti komentāros, ja pēc video noskatīšanās tev ir palikuši kādi neskaidri jautājumi, vai ir kādi citi komentāri. Ņemšu tos vērā, uzlabojot video. Paldies!