Vienādojumu sistēmas - ievietošanas paņēmiens - 2 [krieviski, 9. klase]

Šajā video:

  • \(\begin{cases} x + y = 6 \\ xy = 8 \end{cases}\)
  • \(\begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 8 \end{cases}\)
  • \(\begin{cases} x^2 + 4xy + 4y^2 = 1 \\ x + y = 0 \end{cases}\)

Video latviešu valodā.