Vienādojumu sistēmas - saskaitīšanas paņēmiens - 1 [krieviski, 9. klase]

Šajā video:

  • \(\begin{cases} x + y = 3 \\ -y = 1 \end{cases}\)
  • \(\begin{cases} x + 2y = 3 \\ x - 2y = 1 \end{cases}\)

Video latviešu valodā.