Vienādojumi un to sistēmas ar diviem mainīgajiem [krieviski, 9. klase]

Šajā video:

  • vienādojuma ar diviem mainīgiem atrisinājumi,
  • vienādojuma grafiks,
  • ekvivalenti pārveidojumi,
  • vienādojumu sistēmas atrisinājums.

Video latviešu valodā.