Lineāru vienādojumu sistēmas - uzdevumi 1

Šajā video vienādojumu sistēmas \(\begin{cases} x + y = 6 \\ x = 2 \end{cases}\) atrisinājums ar:

  • ievietošanas paņēmienu,
  • saskaitīšanas paņēmienu.