Lineāru vienādojumu sistēmas - uzdevumi 2

Šajā video:

  • \(\begin{cases} 3x + 4y = 12 \\ 9 - x = 3y \end{cases}\) atrisinājums ar ievietošanas paņēmienu un ar saskaitīšanas paņēmienu,
  • \(\begin{cases} x + 4y = 3 \\ 5x = 15 - 20y \end{cases}\)