Logaritmēšana

Uzmanību, pēdējā piemērā ir kļūda un ir četras, nevis divas atbildes.