Logaritmiskie vienādojumi - 1

[g piemērā ir kļūda - x ir jābūt 10]