Matemātikas eksāmens 12. klasēm (2008)

Pirms skaties skaidrojumus, mēģini atrisināt patstāvīgi: 2008. gada matemātikas eksāmens 12. klasēm.

Testa daļa

Labojumi:

  • 9. jautājumā logaritms ir pie bāzes 2, nevis 3; tāpēc atbilde ir intervāls (0; 8).
  • 18. jautājumā b) daļā ir prasīts aprēķināt garumu - to iegūst no taisnleņķa trijstūra. Vienas katetes garumu var nolasīt no x koordinātas, otras - no y. Iegūstam, ka garums ir √(4² + 12²) = √(16 + 144) = √(160) = √(16*10) = 4√10.

2. un 3. daļa

Labojumi:

  • 6. uzdevumā
    • apskatot 0 < a < 4: intervāls ir x ∈ (-∞; -√a) ∪ (√a; 2) (nevis līdz +∞),
    • apskatot a = 4: ja x + 2 < 0, tad x < -2 (nevis x < 2),
    • apskatot a > 4: precizējums stāstījumā - netiek meklētas vis saknes, bet iespējamie zīmju maiņas punkti.