Matemātiskā indukcija

Šajā video:

  • induktīvi un deduktīvi spriedumi
  • indukcijas bāze
  • induktīvā pāreja