Nevienādības ar diviem mainīgajiem

Šajā video - nevienādības ar diviem mainīgajiem grafika konstruēšana. Piemēri:

  • \(\begin{equation} y \ge x + 1 \end{equation}\)
  • \(\begin{equation} y < x - 1 \end{equation}\)