Nevienādības ar diviem mainīgajiem - piemēri

Šajā video:

  • \(\begin{equation} y < \frac{x}{2} \end{equation}\)
  • \(\begin{equation} y + 3 \ge x^2 \end{equation}\)
  • \(\begin{equation} y < x^2 - 3 \end{equation}\)
  • \(\begin{equation} y < 2^x \end{equation}\)
  • \(\begin{equation} y \ge \sqrt{x + 2} \end{equation}\)
  • \(\begin{equation} x^2 + y^2 < 9 \end{equation}\)
  • \(\begin{equation} x^2 + y^2 \le 0 \end{equation}\)