Siltuma daudzuma aprēķināšana, vielu kausējot

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.