Siltuma daudzuma aprēķināšana, vielu sildot

Cik liels siltuma daudzums nepieciešams, lai sasildītu 4kg ūdens no 25°C līdz 60°C?

Šis video ir izstrādāts ERAF projekta ietvaros, sadarbībā ar LETERA.