Saskaitīšanas paņēmiens - 2

Šajā video:

  • \(\begin{cases} 3x + 2y = 6 \\ x + y = 1 \end{cases}\)
  • \(\begin{cases} x^2 + y^2 = 2 \\ xy = 1 \end{cases}\)