Sin un cos vienības riņķī

Šajā video:

  • vienības riņķa un sin, cos saistības izklāsts,
  • sin un cos zīmes noteikšana vienības riņķī.