sinx = a atrisinājumi

Šajā video:

  • ko nozīmē atrisināt trigonometrisku vienādojumu,
  • sinx = 1/2,
  • sinx = -√3/2,
  • sinx = 1,
  • sinx = 0,
  • sinx = -1,2.