Atslēgvārds:

Fizikas eksāmens 2011 - 2.daļa - 9. jautājums

Uzmanību! Uzdevuma skaidrojumā ir ieviesusies kļūda. Temperatūrai mainās arī attiecība, atkarībā no tā, kādās mērvienībās to izsaka, tāpēc ir nepieciešams Celsija grādus pārvērst uz Kelvina grādiem. (Tas tāpēc, ka pārejot no Celsija grādiem uz Kelviniem nepieciešams pieskaitīt 273, taču pārejot citās skalās, piem. no kPa uz atm, no kubikmetriem uz litriem nepieciešams reizināt)

Fizikas eksāmens 2011 - 3.daļa - 3. jautājums

Šis video ir ļoti virspusējs un tikai dod idejas, kā pieiet šī uzdevuma risinājumam.

Fizikas eksāmens 2011 - testa daļa - 18. jautājums

Šis ir video, kurā kļūda ir izlabota.