Atslēgvārds:

Permutācijas - uzdevumi

Uzdevumi no grāmatas "Diferencētie uzdevumi matemātikā - I".

Strāvas stiprums

Video parādīts, kā pa vadu pārvietojas elektroni, kā arī izstāstīts, kas ir strāvas stiprums, izskaidrota strāvas stipruma definīcija. Izmantota animācija no projekta "Dabaszinātnes un matemātika".